Scheda de informazion: Mobilità y trasport scolastich

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

südtirolmubiltà

Te chësta scheda de informazion vëniel prejentà la mesures plu mpurtantes che reverda l trasport scolastich dai 7 de jené inant. L servisc vën metù a jì dal Departimënt Infrastrutures y Mobilità, dala Repartizion Mobilità n culaburazion cun la Intendënzes scolastiches dla Provinzia.

Scheda d'informaziun (239 KB) - .PDF

  • ressursa: Südtiroler Gemeindenverband / Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano

05/01/2021

LAD