L vën cri n polizai de Chemun

Metëde averda: chësc nserat ne n'ie nia plu atuel!

Foto für Anstellung eines Gemeindepolizisten

 L Chemun de Sëlva chir da sën inant cun prëscia per la proscima sajon da inviern o ënghe per plu giut n polizai de chemun a temp plën o cun cuntrat part-time - 5. cualifica funzionela.

L vën damandà l atestat de cunescënza dla rujenedes taliana, tudëscia y ladina B1 y almanco trëi ani de scola auta.

Per nformazions pudëis cherdé su l Ufize dl Personal al nr. 0471772142

31/10/2019

LAD