Calënder dl refudam

Calënder dl'abineda de refudam nfin ai 09.06.2024 

Calender per l'abineda dla scipa

Datei herunterladen: PDFTabela per la abineda desferenzieda


Perioda 

20/04/2024 (Sada)

22/04/2024 (Lunësc)

23/04/2024 (Merdi)

24/04/2024 (Mierculdi)

25/04/2024 (Juebia)

26/04/2024 (Vënderdi)

27/04/2024 (Sada)

29/04/2024 (Lunësc)

30/04/2024 (Merdi)

LAD