Calënder dl refudam

Calënder dl'abineda de refudam nfin ai 09.06.2024 

Calender per l'abineda dla scipa

Datei herunterladen: PDFTabela per la abineda desferenzieda


Perioda 

01/08/2024 (Juebia)

06/08/2024 (Merdi)

08/08/2024 (Juebia)

13/08/2024 (Merdi)

20/08/2024 (Merdi)

22/08/2024 (Juebia)

27/08/2024 (Merdi)

29/08/2024 (Juebia)

LAD