Calënder dl refudam

Calënder dl'abineda de refudam nfin ai 09.06.2024 

Calender per l'abineda dla scipa

Datei herunterladen: PDFTabela per la abineda desferenzieda


Perioda 

01/06/2024 (Sada)

03/06/2024 (Lunësc)

04/06/2024 (Merdi)

05/06/2024 (Mierculdi)

06/06/2024 (Juebia)

07/06/2024 (Vënderdi)

08/06/2024 (Sada)

10/06/2024 (Lunësc)

11/06/2024 (Merdi)

12/06/2024 (Mierculdi)

13/06/2024 (Juebia)

14/06/2024 (Vënderdi)

15/06/2024 (Sada)

17/06/2024 (Lunësc)

18/06/2024 (Merdi)

19/06/2024 (Mierculdi)

20/06/2024 (Juebia)

21/06/2024 (Vënderdi)

22/06/2024 (Sada)

24/06/2024 (Lunësc)

25/06/2024 (Merdi)

26/06/2024 (Mierculdi)

27/06/2024 (Juebia)

28/06/2024 (Vënderdi)

1 | 2| > | >|

LAD