Calënder dl refudam

Calënder de abineda dl refudam juni - nuvëmber 2024

Datei herunterladen: PDFTabela per la abineda desferenzieda


Perioda 

16/09/2024 (Lunësc)

17/09/2024 (Merdi)

18/09/2024 (Mierculdi)

19/09/2024 (Juebia)

20/09/2024 (Vënderdi)

21/09/2024 (Sada)

23/09/2024 (Lunësc)

24/09/2024 (Merdi)

25/09/2024 (Mierculdi)

26/09/2024 (Juebia)

27/09/2024 (Vënderdi)

28/09/2024 (Sada)

30/09/2024 (Lunësc)

01/10/2024 (Merdi)

02/10/2024 (Mierculdi)

03/10/2024 (Juebia)

07/10/2024 (Lunësc)

08/10/2024 (Merdi)

10/10/2024 (Juebia)

14/10/2024 (Lunësc)

15/10/2024 (Merdi)

16/10/2024 (Mierculdi)

17/10/2024 (Juebia)

22/10/2024 (Merdi)

24/10/2024 (Juebia)

|< | < | 1| 2| 3 | 4| > | >|

LAD