Calënder dl refudam

Calënder dl'abineda de refudam nfin ai 09.06.2024 

Calender per l'abineda dla scipa

Datei herunterladen: PDFTabela per la abineda desferenzieda


Perioda 

17/06/2024 (Lunësc)

18/06/2024 (Merdi)

19/06/2024 (Mierculdi)

20/06/2024 (Juebia)

21/06/2024 (Vënderdi)

22/06/2024 (Sada)

24/06/2024 (Lunësc)

25/06/2024 (Merdi)

26/06/2024 (Mierculdi)

27/06/2024 (Juebia)

28/06/2024 (Vënderdi)

29/06/2024 (Sada)

02/07/2024 (Merdi)

04/07/2024 (Juebia)

09/07/2024 (Merdi)

11/07/2024 (Juebia)

16/07/2024 (Merdi)

18/07/2024 (Juebia)

23/07/2024 (Merdi)

25/07/2024 (Juebia)

30/07/2024 (Merdi)

01/08/2024 (Juebia)

06/08/2024 (Merdi)

08/08/2024 (Juebia)

13/08/2024 (Merdi)

|< | < | 1| 2| 3 | 4| > | >|

LAD